Om Torsætra - kvilstelle

To gamle skogshusvær drives i dag som kafè og selskapslokaler. Siden slutten av 1800-tallet har det vært overnatting og bevertning på Torsætra. Kvilstelle kalte tømmerhoggerne det.

I dag brukes de særpregede lokalene til daglig kafèdrift, kurs og seminarer av alle slag. Julebord langt til skogs er også populært.

Det er noe spesielt ved atmosfæren på Torsætra som tiltrekker oss. Innredningen er gammeldags og særpreget.

Torsætra er derfor et naturlig valg når du vil ta deg en koselig dagstur, året rundt.